Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

«Ο λαός ελίγνευε και επτώχαινε»


                                                            Ο Κολοκοτρώνης στον κάμπο της Λέρνας
                                                                        Θεόφιλος
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                            
Ο εκφωνητής της ΕΡΤ, με τον... προσήκοντα σεβάσμιο και εύψυχο τρόπο, που βρωμάει Γενικό Επιτελείο και 'Αμβωνα ανακατεμένα, ανάμεσα στα εγκώμιά του για το Έθνος και τα όπλα του, όπως σε κάθε στρατιωτική παρέλαση που καλύπτει η κρατική τηλεόραση, δεν μπορούσε να μην επικαλεστεί και τα λόγια, την παρακαταθήκη, των ηρώων. Τα βολικά λόγια βέβαια, αυτά που εξυπηρετούν το μήνυμα και την εικόνα, που ακούει και βλέπει κάθε φορά η εξουσία.

Έτσι τον ακούσαμε και φέτος, σε απευθείας μετάδοση από τη σιδερόφραχτη πλατεία Συντάγματος, να επικαλείται την αποστροφή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, γέρου πια στρατηγού στην Αθήνα του Όθωνα, από τον ιστορικό Λόγο στους μαθητές του Ελληνικού Γυμνασίου στην Πνύκα, που κατέγραψε ο γυμνασιάρχης Γ. Γεννάδιος και διέσωσε στα «Κολοκοτρώνη Απομνημονεύματα» των Απάντων του ο Γ. Τερτσέτης.

«Όταν αποφασίσαμε να κάμομε την Επανάσταση», αρχίζει να λέει ο Κολοκοτρώνης - και επαναλαμβάνει ο εκφωνητής - για να μιλήσει για την πατρίδα που τελικά ενώθηκε ...«όταν έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και οι κληρικοί, και οι προεστοί, και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι...». Αυτά μας είπε ο εκφωνητής, γιατί αυτά έπρεπε.

Αλλά στις αμέσως προηγούμενες παραγράφους του λόγου του ο Κολοκοτρώνης είχε πει κι άλλα, όχι τόσο βολικά: «Σαν είδε τούτο ο Σουλτάνος, διόρισε έναν Βιτσερέ (Αντιβασιλέα), έναν Πατριάρχη και του έδωσε την εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο Σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι κοτζαμπασήδες (προεστοί) εις όλα τα μέρη. Η τρίτη τάξις, οι έμποροι και οι προκομένοι, το καλλίτερο μέρος των πολιτών, μην υποφέροντες τον ζυγό έφευγαν και οι γραμματισμένοι επήραν και έφυγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των, κι έτσι έμεινε ο λαός, όστις, στερημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατήντησεν εις αθλίαν κατάσταση, και αυτή αύξαινε κάθε ημέρα χειρότερα· διότι, αν ευρίσκετο μεταξύ του λαού κανείς, με ολίγην μάθηση, τον ελάμβανε ο κλήρος, όστις έχαιρε προνόμια, ή εσύρετο από τον έμπορο της Ευρώπης ως βοηθός του, ή εγίνετο γραμματικός του προεστού. Και μερικοί, μην υποφέροντες την τυραννίαν του Τούρκου και βλέποντες τες δόξες και τες ηδονές, όπου ανελάμβαναν αυτοί, άφιναν την πίστη τους και εγίνοντο Μουσουλμάνοι. Και τοιουτοτρόπως κάθε ημέρα ο λαός ελίγνευε και επτώχαινε»...

Σήμερα, βέβαια, άλλο πράγμα είναι ο κοτζάμπασης και ο γραμματικός του ή ο έμπορος, και οι άνθρωποι  - για να μην παρεξηγηθούμε - άλλα γίνονται, όχι Μουσουλμάνοι, αλλά αυτή η περιγραφή του  Κολοκοτρώνη νομίζω πως μας είναι πιο χρήσιμη.

Ο εκφωνητής συνέχισε να περιγράφει τα στρατιωτικά τμήματα που περνούσαν. Δεν είδε, φαίνεται, και δεν είπε τίποτα για τους αναπήρους πολέμου, που αποφάσισαν να απέχουν και να μην ανοίξουν την παρέλαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη νέα σκλαβιά των μνημονίων.

Γεράσιμος Τρύφωνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου